سرویس ابری پارس اینترپرایز

Dolibarr

 

سیستم مدیریت مالی و منابع انسانی

 

گزینه پیش نصب در هنگام خرید طرح های میزبانی وب موجود: هاست اشتراکی سرور مجازی سرور اختصاصی

 

 

Egroupware

 

سیستم مدیریت پروژه گروهی

 

گزینه پیش نصب در هنگام خرید طرح های میزبانی وب موجود: هاست اشتراکی سرور مجازی سرور اختصاصی

 

 

Moodle

 

سیستم مدیریت آموزشی از راه دور

 

گزینه پیش نصب در هنگام خرید طرح های میزبانی وب موجود: هاست اشتراکی سرور مجازی سرور اختصاصی

 

 

Boxbilling

 

Webhost Billing Management Solution

پنل مدیریت قدرتمند: قادر به انجام هر کاری، قابل توسعه برای هر نیاز. با استفاده از پنل مدیریت BoxBilling، سرورهای میزبانی، ثبت دامنه، درگاه‌های پرداخت و هر چیز دیگری را تنظیم کنید. BoxBilling منبع باز و جامعه محور است، همه می توانند منبع را ویرایش کنند.

 

گزینه پیش نصب در هنگام خرید طرح های میزبانی وب موجود: هاست اشتراکی سرور مجازی سرور اختصاصی

 


5/5 : 1000 Votes
Please sign in to leave a comment.
If you are not yet registered, you may click here to register.