داشبورد مشتری

 

 

ناحیه کاربری پروفایل

درگاه ورود داشبورد تنظیمات پروفایل کاربر-مشتری

LOGIN


ناحیه کاربری مالی

درگاه ورود داشبورد تنظیمات مالی کاربر-مشتری

LOGIN

 

سیستم پشتیبانی تیکت پارس اینترپرایز

سیستم ارسال تیکت

مرجع دانش بنیان پارس اینترپرایز

مرجع دانش بنیان

انجمن های گفتگو پارس اینترپرایز

انجمن های گفتگو

کتابخانه فایل و اسناد پارس اینترپرایز

کتابخانه فایل و اسناد

اطلاعات تایید و استعلام مجوز پارس اینترپرایز

تایید و استعلام مجوز

گزارش وضعیت سرورهای پارس اینترپرایز

وضعیت شبکه

روش تأیید هویت دو عاملی اختیاری

2fa

 

Bank Account Number For Persian Customers

Bank: BANK PASARGAD

Name: MAHDI MONTAZERI

IBAN: IR110570022580010646768101

Card: 5022 2910 2337 4794

Swift Code: BKBPIRTH

Address: MIRDAMAD BLVD. NO.430 TEHRAN, IRAN

 

Bank Account Number For International Customers

Bank: MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.

Name: ATTILA OZORAI

IBAN: HU43 1620 0254 1009 0088 0000 0000

Card: 5112 3000 9547 0280

Swift Code: HBWEHUHB

Address: H-1062 Budapest, Andrássy Ave 98

Swift